הבראת עסק

כל עסק יודע עליות ומורדות. לעיתים הקשיים נובעים כתוצאה מגורמים חיצוניים כמו פעולה של מיתחרים, או הספקים, שינויים במדיניות האשראי של הגורמים המממנים, שינויים ברגולציה, שינויים בטעם של הלקוחות ואפילו כתוצאה מגורם עליון (למשל מגיפה "לא עלינו"). במקרים אחרים הקשיים נובעים מפעולה או חוסר פעולה של העסק עצמו, למשל עזיבת עובדי מפתח, אי הערכות מתאימה לעתיד, משבר ניהולי וכו'.

שלב מקדים לכל תוכנית הבראה הוא מחיקה מלקסיקון המילים שלנו של כל המילים שנגזרות מהשורש א.ש.מ.  בחיפוש המקור לאשמה, יש משום גלגול האחריות, ולא בחינה עניינית של המצב, זיהוי הגורמים ומציאת הדרכים להתמודדות עם האתר שעומד בפנינו.  

שיפור רווחיות והבראת עסק

קשיים בתזרים המזומנים או רווחיות נמוכה 

תזרים המזומנים ודוחות הרווח הם שתי המלכודות של כל מנהל עסק. מי שאיננו בקי ברזי החשבונאות לא מבין למשל כיצד עסק שנחשב לעסק רוווחי לאורך כל שנות קיומו נכנס למצב של חדלות פרעון. 

זאת ועוד, במצבים מסויימים, גם רואה החשבון של העסק,לא תמיד מסוגל לזהות את הבעיתיות בעוד מועד.

במצבי שגרה, חלק מהותי מליווי עסקי כולל כלים שמטרתם להציג את תמונת הרווחיות האמיתית של העסק, זאת בעזרת כלים כלכליים וחשבונאיים מיוחדים. 

הקושי הרגשי שמתלווה לתהליך הבראת העסק

בדרך כלל למרות שקיימות אינדיקציות רבות שיכולולת להצביע על בעיתיות, הרי שההפנמה שהעסק נמצא במשבר ושנדרשת תוכנית הבראה מגיעה באופן פתאומי.

מצב שכזה מלווה בסימפטומיים רגשיים, באיבוד הבטחון ובנסיון לאתר את "האשמים".

דווקא בשלב זה, יש צורך לאחד כוחות, להפגין גמישות מחשבתית ולשדר אמונה בעסק לעצמנו, ללקוחות, לספקים, לנושים ולסביבה.

האם יש "שיטה" לשיפור רווחיות והבראת עסקים

בהחלט, קיימת מתודולוגיה סדורה בטיפול במצב המשברי, אלא שהמתודולוגיה הזאת מחייבת עבודה החלטית במספר מישורים:

התמודדות עם המצב המשפטי והחשבונאי

קיימים מצבים בהם יש להפעיל כלים חשבונאיים ומשפטיים כמו הסדר עם נושים או הקפאת הליכים, כדי לאפשר את ההמשך פעילות העסק לצורך קידום תוכנית הבראה.   

חיתוך בהוצאות

בשלב ראשון, יש לבצע חיתוך עמוק וכואב בהוצאות העסק. תהליך זה חייב להתבצע בנחישות אך במקצועיות רבה (כך למשל מדובר בין השאר בוויתור על עובדים, ספקים ולקוחות אסטרטגיים).

הסכמים ושותפויות

במקרים רבים, במצבים שכאלו נוצרת הזדמנות לחשוב על פתיחת הסכמה על שותפויות או מיזוגים. 

התפיסה בה העסק שנמצא בקשיים, נמצא בעמדת נחיתות במשא ומתן איננה נכונה, נתקלתי במצבים רבים  בהם דווקא העסק השני מבצע במצבים שכאלו צעדים מרחיקי לשם הצלחת התהליך. 

תוכנית עסקית 

חשוב לבנות ולהציג לגורמים השונים תוכנית פעולה מסודרת ושיטתית. תוכנית הפעולה תעזור במיקוד מצד אחד, אך במקביל תעזור לתת הרכשת בטחון בקרב העובדים, הנושים והלקוחות.