top of page

פתרונות פיננסים לעסק קטן או בינוני

חשבון בבקשה: כך מנהלים את הצד הכספי של העסק

כספים.jpg

לא משנה מהי המוטיבציה שלכם בהקמת העסק: להמציא את הדבר הבא שישנה את העולם, לעזור לחלשים, או להביא לידי ביטוי את הכשרון הייחודי שלכם, לא תצליחו להימנע מחלק מהותי ובסיסי בניהול העסק - העיסוק בכסף.

 

נשים זאת על השולחן בצורה ברורה מהתחלה: עסק מטרתו להרוויח. עסק, לא משנה באיזה תחום, שלא יצליח להרוויח, לא יהיה בעל זכות קיום באופן יציב בטווח הארוך.

כסף הוא אחד המשאבים המרכזיים של כל עסק: הוא מהווה את המקור לפעילות העסק, את התוצר שלו ואת השמן שמניע את התהליך העסקי.

נושאים קשורים

לכן, ניהול כספים נכון הוא צורך הכרחי אשר מלווה את הפעילויות העסקיות. מהו ניהול כספים? זהו תחום רחב שמאגד בתוכו מגוון נושאים, אשר לא בהכרח קשורים זה בזה, או מטופלים על ידי אותו גורם. אלו הנושאים המרכזים הקשורים בניהול הכספים בעסק:

מימון ואשראי

השגת מימון שוטף לצרכי העסק, כאשר המימון מגיע בעיקר מגיוס אשראי בנקאי או אשראי חוץ בנקאי, גיוס משקיעים פרטיים או ציבוריים, הזרמת הון על ידי בעלי המניות או שימוש ברווחים שנצברו בעבר.

 

ניהול תזרים מזומנים

חישוב של יתרות המזומנים של העסק ותכנון השימוש העתידי בהן על מנת לנהל ולהצמיח את העסק בצורה טובה.

 

תשואה מקסימלית לבעלי העסק

תיכנון וניהול הדרך בה בעלי העסק, שמחזיקים במניותיו, ייהנו מתשואה מקסימלית. התכנון מתבצע בדרך כלל תוך התייעצות בין המנטור העסקי שמלווה את העסק, המנכ"ל המקצועי או הבעלים שמנהל אותו, ורואה החשבון החיצוני של העסק, ובהתאם לתוכנית העסקית שגובשה לעסק.

 

הנהלת חשבונות

הנהלת החשבונות מנהלת את הרישומים הכספיים שהתרחשו בעסק, משקפת את מצבו נכון לזמן עבר, ומאפשרת לראות נתונים מצטברים על התוצאות הכספיות של הפעילות העסקית. בעסקים גדולים פעילות הנהלת חשבונות מתנהלת באופן עצמאי, ביחידה אשר בראשה עומד חשב. בעסקים קטנים, במקרים רבים הנהלת החשבונות מתבצעת על ידי רואה החשבון שמלווה את העסק.

 

תמחור המוצרים וחישוב רווחיות

כאשר יוצאים לדרך ומקימים עסק מאפס, מפתחים מוצרים שונים ושרותים שונים אותם מציעים ללקוחות פוטנציאיים. על מנת להרוויח, יש צורך לתמחר את המוצרים האלו בצורה מדוייקת. התמחור יקבע גם את שולי הרווח שלכם, וגם את הכדאיות להפנות משאבים למוצר כזה על חשבון מוצר אחר. תהליך תמחור המוצרים איננו מתבצע רק בנקודת הפתיחה של העסק, אלא יש לערוך אותו באופן שוטף, אחת לתקופה, לאור ההוצאות המשמשות לייצור המוצר או השירות, והביקוש למוצר בשוק. 

 

ניהול יעיל ורווחי של ההון של העסק

לכל חברה יש הון (כסף) אשר נמצא באחריותה ומיועד לשימושה, ומנגד גם חובות לגורמים מממנים. ניהול יעיל של ההון יבטיח תשואה של הכספים שנמצאים באחריות החברה, ותשלום מינימלי של עלויות המימון עבור הכספים שהעסק חייב. ניהול תזרימי נכון יבטיח שבכל רגע נתון יהיה לחברה מספיק כסף לשלם את החוב במועד התשלום הקרוב.

 

גזברות

ניהול קופת המזומנים של העסק: ניהול ותיעדוף של ההוצאות, לאור יתרות המזומנים, צרכי העסק ודחיפות ההוצאה, מתוך ראיה כוללת של הצרכים בהווה ובעתיד הקרוב, והרחוק.

 

ניתוח מידע פיננסי וכלכלי (אנליזה)

ניתוח המידע הכספי של העסק חיוני לקבלת תובנות עסקיות על הפעילות, יעילות העסק והכדאיות בהצעת שירותים כאלו ואחרים ובהתרחבות לשירותים או מוצרים אחרים. ניתוח עומק שכולל גם את התמורות בשוק שבו העסק פועל ובשווקים משיקים, תאפשר עדכון והתאמה של התוכנית העסקית, על סמך נתונים מבוססים.  

יעוץ מס

כל עסק משלם מיסים, חלק מהעסקים אף גובים מיסים עבור המדינה (מע"מ). תחום המס הוא תחום מקצועי ומורכב, וטיפול נכון בו יאפשר לנצל הטבות וזכויות רבות שניתנות לעסקים, ולהשאיר בסופו של יום, יותר כסף בידי בעל העסק, באופן חוקי כמובן.

 

שכר

עסקים אשר מעסיקים עובדים חייבים גם להעביר להם שכר, ולדאוג שיקבלו את כל הזכויות המגיעות להם מכח החוק או הסכם ההעסקה, ובכלל זה הפרשות סוציאליות לפנסיה.

גבייה

בחלק מהעסקים הגבייה נעשית רק זמן רב לאחר אספקת השירות (שוטף +). תהליך הגבייה דורש תשומת לב רבה והשקעת משאבים.  

 

רכש

עסקים צרכים תשומות לייצור המוצרים, וציוד להפעלתו, אותם העסק רוכש מספקים חיצוניים. תהליך עסק יעיל ידע להשיג את התשומות במחיר ובתנאים אטרקטיביים ולנהל את התשלומים כך שלא יכבידו על התזרים השוטף.

 

לסיכום

בעסקים גדולים ניהול הכספים מתבצע תחת אחריותו של מנהל הכספים, שמשמש כסמנכ"ל בכיר ויועץ אישי למנכ"ל החברה. בעסק קטן, האחריות על ניהול הכספים מתפצל בדרך כלל בין מנכ"ל העסק או הבעלים, רואה החשבון של העסק, הנהלת החשבונות והמנטור העסקי אשר מלווה את הגורם העסקי הבכיר בעסק.

בעוד שבעסק גדול רואה החשבון, שהוא גורם חיצוני לעסק, מבצע בקרה חשבונאית בדיעבד על רישום הפעילות העסקית, בעסקים קטנים משמש רואה החשבון כגורם מייעץ להנהלת החברה על דרכי ניהול הכספים בפרט וניהול העסק בכלל. מומלץ מאוד להתייעץ באופן מקיף, עמוק וקבוע, עם גורמים עסקיים רלוונטיים ועם רואה החשבון, בכל החלטה ובכל שיקול שקשורים בתכנון כספי שוטף או עתידי.

bottom of page