top of page

פיתוח מנהלים

טרם מצאתי את "חוברת ההוראות להקמת העסק המושלם", ולכן אני "נאלץ" להתאים ולעדכן כל פעם את תכנית העבודה שלי בהתאם למצב.

מהניסיון שלי, לפני הקמת העסק יש לפעול בשלושה מישורים שמשתלבים זה בזה:

  • האתגרים הרכים

  • האתגרים הרכים

  • האתגרים הלא ידועים

  •  

האתגרים הרכים

האתגרים הרכים מכונים לעיתים "ה-DNA של העסק", כוללים בין היתר את הגדרת היעוד האישי, החזון, הבידול , התכנית העסקית, המודל הכלכלי, בסיס הלקוחות, השרות וחווית הלקוח, צוות העובדים וכו'.

האתגרים הטכניים

כמות רבה מאוד של נושאים טכניים באופיים כדוגמת התקשרות עם רו"ח ועו"ד, טיפול ברגולציות, בנקים ומימון, מקום פעילות, ניירת ומדיה דיגיטלית, מכשור ומחשוב, הסכמים עם ספקים ושותפים עסקיים וכו'.

האתגרים הלא ידועים

המציאות עולה על כל דמיון וחוקי מרפי הם פרק מבוא לחיים האמיתים.
כדי להמחיש אספר את הסיפור האישי שלי: בגין 27 הקמתי את העסק הראשון, בית תוכנה שפיתח פתרון מסוים. לאחר שנתיים של עבודה בלילות וחודש לאחר שיצאנו לשוק, הגיע המתחרה שלנו עם תביעה בסכום דמיוני, בטענה שהעתקנו את התכנה שלו.
זאת ועוד, אותו מתחרה שלח את כתב התביעה לכל הלקוחות הפוטנציאלים, עם מכתב איום.
שלוש השנים הראשונות של העסק, במקום לפעול, להתרחב ולהתקיים, נאלצו להאבק בבתי המשפט עד שניצחנו. 

 

עסק חדש.jpg
bottom of page