top of page

בחירת מקצוע

שני הכללים לניהול עסק

כלל ראשון קובע שכל פעולה צריכה לחולל רווח ואילו הכלל השני אומר שלכלל הראשון אין חריגים.

שלושת האמיתות

1. לפי ההגדרה במילון "עסק הוא ארגון הפועל לשם השגת רווח לבעליו", כל השאר זה קישוטים מסביב 

2. לקוח זה מי שתורם לרווח בכך שהוא קונה מוצר או שירות,  ולא מי שקנה מאיתנו בעבר או מי שרק משמש כממליץ ואפילו לא מי שקונה מאיתנו במחיר הפסד.

3. לקוח, עובד וספק אסטרטגים הם כאלו שעוזרים בצורה מהותית להגדיל את שורת הרווח, ולא כאלו שאנחנו מחפשים תרוץ להמשך ההתקשרות איתם.

גרף ההתייעלות

שיפור רווח.JPG

יש תהליך זוחל של ירידה ברווחיות, לכן אחת לתקופה יש צורך בתהליך של התייעלות. ההתייעלות מייצרת בהתחלה עלויות מסוימות, אך מיד לאחר מכן מגיעים הרווחים. 

6 שלבים להבראה ולשיפור רווחיות

1. שיתוף המעורבים

קיימות שתי גישות להתמודדות עם משבר, הראשונה ליצור בשקט תכנית פעולה ואז ​לבצע אותה באופן מהיר והחלטי. הגישה השניה גורסת שאי אפשר לשמור סודות לאורך זמן, פתיחות מול המעורבים רק תגביר את שיתוף הפעולה והאמון.

יש לי ניסיון עם שתי הגישות, ברוב המקרים, דווקא הגישה השניה הביאה תוצאות יותר טובות.

2. צמצום הוצאות

מיון כרטסת ההוצאות מהגבוה לנמוך, מעבר שורה, שורה ובחינת האפשרות לבטל או לצמצם אותה באופן מהותי. לא אגזים אם אקבע שבחינה מעמיקה מגלה שאפשר לצמצם משמעותית את מרבית ההוצאות.

אפשר בהחלט לבקש עזרה הספקים שלנו, הם גורמים עסקיים שמודעים למצבי משבר, נכונותם לסייע מפתיעה בדרך כלל לטובה (אפילו מס הכנסה מוכן לפרוס חובות).

3. הגדלה מהירה של ההכנסות

התמקדות ביצירת הכנסות מידיות, כולם שותפים למאמץ, כולל העובדים ובני משפחותיהם, הספקים, השותפים העסקיים ואפילו הלקוחות עצמם (נתקלתי במצבים בהם לקוחות הסכימו להמליץ לקולגות שלהם לרכוש מאיתנו, להכפיל בעצמם את היקף העסקאות ואף לשלם מקדמות נכבדות).

4. התמודדות מול הבנקים והרשויות

כל ניסיון להסתיר את המשבר מהבנקים והרשויות נדון מראש לכשלון, לגופים אלו כלי מעקב פיננסים לזיהוי מצבי משבר הרבה לפני התרחשותם.
יש לבנות תכנית פעולה כוללת לניהול הקשר עם הבנקים, תוך העזרות באנשים שזאת התמחותם.

היזהרו מלקיחת אשראי נוסף באופן לא מבוקר (!)

5. שלב ההתיעלות בפועל

ככל ששלב ההתייעלות בפועל יהיה עמוק, החלטי ומהיר יותר, כך אמון המעורבים ילך ויגדל. ידוע למשל שמניות של חברה בורסאית קופצות לאחר הודעה על התייעלות, זאת מתוך הנחה שהמצב בשליטה ומצב החברה עתיד להשתפר. מנגד חוסר וודאות מייצר שמועות קיצוניות שעלולות להגשים את עצמן.

6. יצירת אנרגיות חיוביות להמשך הדרך

מייד לאחר שלב ההתיעלות יש הכרח בייצר אנרגיות חיוביות. אחד התפקידים המאתגרים של צוות המנהלים, אשר מודע הייטב למצב, לייצר אווירה של עשייה והצלחה. 
עובדים, לקוחות וספקים, שמקבלים יחס הוגן מהארגון, אוהבים לתת יד ולעזור לצאת מהמשבר.

ייעוץ.jpg
bottom of page