top of page
לוגו.JPG

בכדי שאנחנו, בצמתים פיננסים, נוכל להיות איתך בהחלטות החשובות של החיים, חשוב שנכיר אותך קצת יותר. 
מצורף שאלון קצר אשר יתן לנו רקע בסיסי עליל, על המשפחה שלך, על הצרכים שלך ועל הצמתים הפיננסים שצפויים לך.

מילוי מלא ואובייקטיבי, יאפשר למומחים של צמתים פיננסים, לסייע לך  בצורה המיטבית.

תודה על מילוי השאלון, נהיה בקרוב בקשר.

שלך,

חגי וידלנסקי

מנכ"ל

צמתים פיננסים

ההכנסה הממוצעת ברוטו (לפני מיסים והפשרות) של משק בית בישראל היא כ 21,000 ש"ח לחודש, יחסית לנתון זה, מה ההכנסה הממוצעת שלכם?
מה מצב חשבון הבנק שלך?
האם יש לך ביטוח בריאות או סעודי? (אפשר לסמן יותר מתשובה אחת)
נכסי נדל"ן
bottom of page